HORNBACH newsroom Persportaal van HORNBACH Nederland voor mediaprofessionals
2013 langzaam op gang door aanhoudende winter

2013 langzaam op gang door aanhoudende winter

Hornbach presenteert cijfers eerste kwartaal boekjaar 2013/2014

De Hornbach-groep, moeder van de gelijknamige bouwmarkten, heeft een moeizame start van het nieuwe boekjaar (van 1 maart t/m 31 mei) achter de rug. De aanhoudende winter vertaalde zich ook bij deze bouwmarktketen in de concernomzet en winst van de eerste drie maanden; de omzet daalde met 2,9% tot 892 miljoen euro en de winstontwikkeling was onder het niveau van vorig jaar. Ondanks de langzame start van het boekjaar houdt het concern vast aan de omzet- en winstverwachting van het gehele boekjaar.

“We hebben er het volste vertrouwen in dat we de komende maanden een inhaalslag kunnen maken”, zegt Evert de Goede, algemeen directeur Hornbach Nederland. Hij baseert dat vertrouwen op de omvangrijke behoefte aan bouw- en renovatieprojecten die Hornbach signaleert in alle landen waarin het bedrijf actief is. “En juist als het gaat om energie-efficiënte woningaanpassingen, de megatrend van dit moment, zijn wij met ons grote kwaliteitsassortiment, deskundige advies en onze projectfilosofie beter uitgerust dan de rest.”

Blijven investeren in toekomst

Hornbach voegt de daad bij het woord door te blijven investeren in toekomstgerichte projecten. Zoals nu in Nieuwerkerk aan den IJssel, waar momenteel de tiende vestiging verrijst. Ondertussen staan er voor de komende jaren openingen op de planning van vestigingen in Best, Geleen, Zwolle en Almelo. En Hornbach wil binnen tien tot vijftien jaar zelfs groeien naar twintig tot vijfentwintig vestigingen. Een doel dat jaren geleden is gesteld, maar nog steeds reëel is. “Misschien wel reëler dan voor de crisis”, stelt De Goede, die ziet dat het door de veranderende economische omstandigheden eenvoudiger is geworden om percelen te vinden van de omvang die nodig is. “Dat komt mede door de impuls aan de werkgelegenheid die een nieuwe Hornbach realiseert. Direct en indirect betekent onze komst ruim driehonderd nieuwe arbeidsplaatsen. Zeker in deze tijd een aantrekkelijk vooruitzicht.”

Sneeuw en vorst drukken vraag

In het grootste operatieve deelconcern HORNBACH-Baumarkt-AG, dat (met de in april geopende vestiging in Slowakije) nu 139 grootschalige bouwmarkten en tuincentra in negen Europese landen telt, liep de omzet in het eerste kwartaal van dit boekjaar met 3,0% terug tot 838,9 miljoen euro (vorig jaar 865,1 miljoen euro). Zonder rekening te houden met nieuwe vestigingen of sluitingen in de afgelopen twaalf maanden (like-for-like), daalde de omzet met 5,9% (inclusief wisselkoerseffecten 6,1%). “Zo’n teleurstellende start hebben wij en de gehele doe-het-zelfbranche nog nooit meegemaakt”, aldus Albrecht Hornbach, bestuursvoorzitter van Hornbach Holding AG. “Sneeuw en vorst drukten in maart en de eerste helft van april 2013 de vraag in onze bouwmarkten en tuincentra.”

Omzetniveau buiten Duitsland vastgehouden

In de acht landen buiten Duitsland heeft Hornbach, dankzij een aantal recent geopende vestigingen, het omzetniveau van hetzelfde kwartaal van vorig jaar nagenoeg vast weten te houden. Ongecorrigeerd liet de omzet in de rest van Europa een lichte daling zien, van 0,4% tot 360 miljoen euro (vorig jaar 361,4 miljoen euro). Het aandeel van de buitenlandse vestigingen in de omzet van het deelconcern HORNBACH-Baumarkt-AG steeg van 41,8% naar 42,9%. Like-for-like daalde de omzet buiten Duitsland in het eerste kwartaal van 2013/2014 na wisselkoerscorrectie met 6,1% en inclusief wisselkoerseffecten met 6,5%. Alle internationale regio’s behalve Roemenië hadden like-for-like te kampen met omzetverlies.

Vanwege de uitgesproken verwachtingen op het gebied van bouw- en renovatieprojecten gaat de Hornbach-groep ervan uit dat de omzet in het boekjaar 2013/2014 iets hoger zal uitvallen dan vorig jaar (3,23 miljard euro) en dat het bedrijfsresultaat (EBIT) ongeveer op of licht onder het niveau van het boekjaar 2012/2013 (145,9 miljoen) uitkomt. “En wij blijven koersvast”, sluit Evert de Goede af. “We houden vast aan ons unieke concept, met vaste lage prijzen als een belangrijke pijler. We laten ons niet leiden door de waan van de dag, blijven optimistisch over de toekomst van de bouwsector en grijpen de kansen die er wel degelijk zijn.”

Lees ook ...