HORNBACH newsroom Persportaal van HORNBACH Nederland voor mediaprofessionals
Hornbach zorgt voor 70% minder CO2-uitstoot

Hornbach zorgt voor 70% minder CO2-uitstoot

Nieuwe vestiging Amsterdam volledig aangesloten op stadswarmtenet

Met de aansluiting van haar nieuwe pand aan de Berchvliet in Sloterdijk op het Amsterdamse stadswarmtenet van Westpoort Warmte zet Hornbach een nieuwe stap in maatschappelijk verantwoord ondernemen. De warmte uit de stadswarmte van Westpoort Warmte vermindert de CO2-uitstoot van Hornbach met ruim 70%.

Het gebruik van restwarmte voor verwarming en warm water past precies binnen de duurzame ambities van Hornbach. “Wij zijn altijd op zoek naar innovaties en veranderingen”, zegt Evert de Goede – directeur Hornbach Nederland – hierover. “Vooral als deze het klimaat dienen.” In het kader van duurzaamheid werkt Hornbach bijvoorbeeld al jaren intensief samen met de Amsterdamse stichting Justdiggit.

Restwarmte
De stadswarmte wordt geleverd vanuit het AEB* in Amsterdam. Met de aansluiting op stadswarmte zorgen alle woningen en deelnemende organisaties in het Westelijk Havengebied, Nieuw-West en Noord samen voor een verminderde  jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen met circa 25.189 ton CO2. Dit staat gelijk aan 263.800 zonnepanelen.

Van het gas af
Bijna 60% van het energieverbruik in Nederland is bestemd voor verwarming en warm tapwater. Daarvoor wordt tot nu toe vooral aardgas gebruikt. Het kabinet gaat de komende jaren duurzame alternatieven stimuleren. Daarbij wordt ingezet op besparing, duurzame warmtebronnen (zoals warmte- en koudeopslag en zonthermie) én het gebruik van restwarmte. Met de aansluiting op stadswarmte behoort Hornbach tot de koplopers in deze ontwikkeling. Daarnaast sluit de keuze voor het warmtenet aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Amsterdam, waarbij in 2030 230.000 woningen op het stadswarmtenet aangesloten moeten zijn en Amsterdam in 2050 zelfs geheel aardgasloos moet zijn.

*Over AEB
Afval Energie Bedrijf (AEB) is een partner in het verantwoord oplossen van afvalvraagstukken door steeds meer grondstoffen terug te winnen en maximaal energie op te wekken uit het resterende afval. De warmte die bij verbranding van afval vrijkomt, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en woningen en bedrijven te verwarmen.

 

Lees ook ...