HORNBACH newsroom Persportaal van HORNBACH Nederland voor mediaprofessionals
Netto-omzet HORNBACH Group naar 5,5 miljard euro

Netto-omzet HORNBACH Group naar 5,5 miljard euro

Door strenge coronamaatregelen blijft omzet Nederland achter

HORNBACH Group, moederbedrijf van de gelijknamige bouwmarktketen, heeft het boekjaar 2020/2021 (looptijd 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2021) afgesloten met een netto-omzet van 5,5 miljard euro. Dat staat in de handelsverklaring die het Duitse bedrijf vandaag publiceerde. Het betreft een stijging van 15,4% ten opzichte van vorig jaar. De omzet in Nederland blijft achter ten opzichte van de Group, vanwege de onaangekondigde en langdurige lockdown. De Nederlandse vestigingen waren in het laatste kwartaal van het boekjaar (december tot en met februari) slechts twee van de twaalf weken geopend voor consumenten. In andere Europese landen was er geen of een beperktere lockdown.

“Het was een jaar van uitersten”, laat Evert de Goede, algemeen directeur HORNBACH Bouwmarkt Nederland weten. “Vorig voorjaar nam de vraag naar doe-het-zelfartikelen explosief toe. Als gevolg van het feit dat we meer tijd thuis moesten doorbrengen, ontstond een ware klusrage. Die trend zette door in kwartaal twee en drie, waarin onze medewerkers alles op alles hebben gezet om iedereen veilig te kunnen laten werken en winkelen. Een continue dynamiek, die versterkt werd door de toename in online verkoop en het Reserveren & Afhalen tijdens de lockdown.” Op 15 december 2020 moesten de vestigingen in Nederland de deuren plots sluiten voor consumenten, wat voortduurde tot in het nieuwe boekjaar (15 maart 2021). Sindsdien is er in de HORNBACH-bouwmarkten, die een gemiddelde oppervlakte van 16.000m2 hebben, een beperkt aantal van 50 klanten per tijdslot toegestaan. De Goede vervolgt: “Kijken we vanuit de internationale Group, dan zijn de coronamaatregelen in Nederland veruit het strengst. Uiteraard heeft dit zijn weerslag op de Nederlandse omzet. In de eerste drie kwartalen hebben we goede omzetten gerealiseerd, maar de opgebouwde buffer is als sneeuw voor de zon verdwenen in kwartaal vier. Helaas is er momenteel, bij aanvang van het nieuwe boekjaar, nog steeds geen zicht op een volledige heropening.”

Sterkste omzetgroei in thuisland Duitsland
De voorlopige jaarcijfers laten zien dat de geconsolideerde omzet van de HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Group in het boekjaar 2020/2021 toenam met 15,4% naar een totaal van 5,5 miljard euro. De grootste operationele subgroep, HORNBACH Baumarkt AG, die per 28 februari 2021 in totaal 161 bouwmarkten met tuincentrum, twee specialistische bouwcentra en webwinkels in negen landen exploiteerde, zag de netto-omzet met 15,6% stijgen naar 5,1 miljard euro. Op like-for-likebasis en na aftrek van valuta-effecten nam de omzet met 14,7% toe. De omzet van de subgroep groeide in thuisland Duitsland (like-for-like) met 18,6%, sterker dan het groepsgemiddelde. In de acht landen buiten Duitsland was dit 10,8%. Het internationale aandeel van de geconsolideerde omzet daalde licht van 49,3% naar 48,1%, doordat de buitenlandse vestigingen – waaronder die in Nederland – zwaarder werden getroffen door coronamaatregelen dan de Duitse vestigingen.

Like-for-likeverkoopprestaties van HORNBACH bouwmarkten met tuincentrum* (in%)

Bedrijfsresultaat naar verwachting 325 miljoen
Ondanks de extra uitdagingen en kosten die de coronapandemie met zich mee bracht, verwacht HORNBACH op basis van de voorlopige, niet-geauditeerde winstcijfers, dat het geconsolideerde bedrijfsresultaat, gecorrigeerd met niet-operationele winstitems (gecorrigeerde EBIT) 325 miljoen euro zal bedragen. Dit komt overeen met een stijging van ruim 40% ten opzichte van vorig jaar. Ook subgroep HORNBACH Baumarkt AG verwacht op basis van voorlopige gegevens een stijging van de gecorrigeerde EBIT. Het betreft een toename van meer dan 50% tot ongeveer 280 miljoen euro (181,8 miljoen in boekjaar 2019/2020). De definitieve cijfers, de jaarrekening en de vooruitzichten voor boekjaar 2021/2022, worden gepubliceerd tijdens de jaarlijkse persconferentie op 27 mei 2021.

Voorlopige kerncijfers HORNBACH Group 2020/2021

Lees ook ...