HORNBACH newsroom Persportaal van HORNBACH Nederland voor mediaprofessionals
HORNBACH Nederland blijft groeien 

HORNBACH Nederland blijft groeien 

HORNBACH Group realiseert omzet van 6,2 miljard euro

HORNBACH Group, moederbedrijf van de gelijknamige bouwmarktketen, publiceerde vanochtend een handelsverklaring met de voorlopige jaarcijfers van het boekjaar 2023/24 (looptijd 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024). Internationaal werd het jaar afgesloten met een solide netto-omzet van 6,2 miljard euro. Geheel volgens verwachting betekent dit een lichte daling van 1,6% vergeleken met vorig boekjaar. HORNBACH Nederland is in het boekjaar 2023/24 blijven groeien. Het marktaandeel in de Nederlandse doe-het-zelfbranche stijgt gestaag richting de 30% (gemiddeld 27,1% in 2023 – december 28,7%), waarmee de positie van grootste bouwmarkt verder wordt verstevigd.

HORNBACH zag het afgelopen jaar het aantal klanten wederom toenemen. Bij de bestaande vestigingen met zowel consumenten als professionals, maar ook in de succesvolle achttiende projectbouwmarkt die in juli de deuren opende in Nijmegen. Evert de Goede, algemeen directeur HORNBACH Bouwmarkt Nederland noemt dat: “geweldig dat we blijven groeien en ons marktaandeel gestaag richting de 30% stijgt. We hebben een mooi resultaat behaald afgelopen boekjaar en dat is een knappe prestatie. Zeker gezien de uitdagende omstandigheden waarmee we te maken hebben. De inflatie blijft onze bedrijfskosten opstuwen en sinds 1 januari van dit jaar zijn de lonen in de cao-schalen opnieuw met gemiddeld 9% gestegen. Ondanks dat deze kostenstijgingen stevig drukken op ons resultaat, zijn we blijven vasthouden aan onze unieke laagste prijsgarantie voor onze klanten en dat wordt gewaardeerd. Als Nederland leveren we bovendien een positieve en bovengemiddelde bijdrage aan het groepsresultaat van HORNBACH. Dat maakt mij ongelooflijk trots op alle medewerkers die hier hard voor hebben gewerkt.”

 

Omzet HORNBACH Group
In het boekjaar 2023/24 daalde de geconsolideerde jaaromzet van de HORNBACH Group volgens verwachting licht met 1,6% om uit te komen op een totaal van 6,2 miljard euro. Het betreft hier voorlopige cijfers die nog niet zijn geauditeerd. In het vierde en laatste kwartaal van het afgelopen boekjaar (1 december 2023 – 29 februari 2024) daalde de groepsomzet vergeleken met het voorliggende jaar met ongeveer hetzelfde percentage (1,5%) naar 1,2 miljard euro. De totale omzet van de grootste operationele subgroep HORNBACH Baumarkt AG kwam met 5,8 miljard euro slechts 1,1% lager uit dan een jaar eerder. Het online omzetaandeel maakte in het boekjaar 2023/24 12,7% (732 miljoen euro) uit van de totale omzet van HORNBACH Baumarkt AG en lag daarmee nog steeds aanzienlijk boven het niveau van voor de pandemie (2019/20 9,6%). Op like-for-likebasis en na aftrek van valuta-effecten daalde de totale omzet met 2,0%.

Marktaandeel groeit internationaal
HORNBACH Baumarkt AG exploiteerde per 29 februari 2024 in totaal 171 bouwmarkten met tuincentrum. In Duitsland, het thuisland van HORNBACH, daalde de omzet met 2,6% tot 2,8 miljard euro. De overige 8 landen lieten gezamenlijk een omzetgroei zien van 0,4% waarmee de totale verkopen uitkwamen op bijna 3 miljard euro. Dit betekent dat het buitenlandse aandeel in de totale groepsomzet 51,8% bedraagt (2022/23: 51%). HORNBACH slaagde er dan ook in om het marktaandeel in meerdere landen verder te vergroten het afgelopen kalenderjaar. Zo groeiden de marktaandelen in Nederland, Tsjechie en Zwitserland het meest. Het gemiddelde marktaandeel van HORNBACH in Nederland lag afgelopen kalenderjaar op 27,1 procent. Eind december 2023 lag dat inmiddels al op 28,7%.

 

Verwacht bedrijfsresultaat 254 miljoen euro
Geheel in lijn met de eerder uitgesproken verwachtingen, daalde de winst van HORNBACH Group in het boekjaar 2023/24 vergeleken met het jaar ervoor. Op basis van voorlopige niet-geauditeerde cijfers komt de aangepaste EBIT naar verwachting uit op 254 miljoen euro, een daling van 12,4% (2022/23: 290 miljoen euro). Eerder werd een prognose van een daling van 10 – 20% afgegeven. De aangepaste EBIT werd gedurende het boekjaar positief beïnvloed door de handelsmarge die zich herstelde vanwege dalende grondstofprijzen en een gunstigere productmix. De definitieve cijfers 2023/24 en de vooruitzichten voor het lopende boekjaar publiceert HORNBACH op 22 mei 2024.

 

Lees ook ...