HORNBACH newsroom Persportaal van HORNBACH Nederland voor mediaprofessionals

Hornbach zet stijgende lijn voort

Cijfers eerste drie kwartalen bevestigen positieve trend

De Hornbach-groep blijft een lichtend baken in stormachtige economische wateren. Het concern zette in het derde kwartaal zijn succeskoers voort met naast een duidelijke omzetgroei ook een opmerkelijke resultaatstijging. Terwijl de omzet van de Hornbach-groep in driekwart jaar met 6,6% steeg naar € 2.581,9 miljoen, groeide het bedrijfsresultaat (EBIT) in dezelfde periode met maar liefst 12,8% naar € 191,2 miljoen. De belangrijkste groeimo-tor blijven de bouwmarkten en tuincentra in Duitsland, die met een like-for-like omzetstijging van 6,0% nog steeds ver voorblijven op de markt. De Hornbach-groep is een toonaangevende bouwmarktonderneming met negen vestigingen (bouwmarkt annex tuincentrum) in Nederland.

Hornbach-Baumarkt-AG, het grootste deelconcern van de Hornbach-groep, dat in negen Europese landen 134 grootschalige bouwmarkten en tuincentra exploiteert, zette de toon voor de bedrijfsontwik-keling met een omzetgroei in de eerste negen maanden van 6,3% procent naar € 2.409,8 miljoen en een EBIT-stijging van 13,9% naar € 154,3 miljoen. Ook het deelconcern Hornbach Baustoff Union Gm-bH – actief in de regionale bouwstoffenhandel – droeg bij aan de goede resultaten met een omzetstij-ging van 11,0% en een resultaatstijging van 13,2% naar € 6,9 miljoen in de eerste negen maanden van het boekjaar.

Consumentenvertrouwen

Like-for-like, oftewel zonder rekening te houden met nieuwe vestigingen en sluitingen, wist Hornbach de omzetgroei ten opzichte van het vorige jaar nog eens met 2,9% te verhogen. De groeisnelheden (like-for-like en bij constante valuta) van de bouwmarkten en tuincentra bereikten gedurende negen maanden – vooral door de sterke groei in het eerste kwartaal – over de hele Hornbach-groep een stij-ging van 2,9%. De grootste stijging werd genoteerd door de filialen in Duitsland met een like-for-like groei van 6,0% (gecumuleerd).

Boven niveau vorig jaar

“Tot nu toe hebben de slechte berichten over de Europese staatsschuldencrisis blijkbaar nog geen invloed gehad op het consumentenvertrouwen van de Duitse huizenbouwers, doe-het-zelvers en tuin-liefhebbers. Integendeel, de woningbouw en renovatiemarkt functioneren hier goed. Bovendien scoren wij dankzij de kwaliteit van ons assortiment en advies goed bij de projectklanten”, reageerde Albrecht Hornbach, directievoorzitter van Hornbach Holding AG. “Gelet op de marktomstandigheden, verloopt ook in Nederland de omzetontwikkeling bevredigend. Like-for-like ligt deze licht boven het niveau van vorig jaar”, vult Wim Sigmond, financieel directeur van Hornbach Nederland, aan.

Eigen vermogen verbeterd

Buiten Duitsland steeg de omzet van de Hornbach-bouwmarkten en -tuincentra in de eerste negen maanden in totaal met 7,6%. Het buitenlandse aandeel in de concernomzet van Hornbach-Baumarkt-AG steeg van 42,0% naar 42,5%. De like-for-like omzet in de rest van Europa bereikte in negen maanden – zonder rekening te houden met (positieve) wisselkoerseffecten – bijna het niveau van vorig jaar (-1,1 %). In het kader van expansie verhoogde de Hornbach-groep in de eerste drie kwartalen de in-vesteringen van € 78 miljoen naar € 121 miljoen in vergelijking met het vorige jaar. Dankzij de positieve bedrijfsontwikkeling kon het percentage eigen vermogen verder verbeterd worden. Op 30 november 2011 bereikte dit 47,5% voor het deelconcern ‘bouwmarkt’ en 44,8% voor de totale Hornbach-groep.

Verwachte groei

Albrecht Hornbach bevestigde de omzet- en opbrengstprognose voor het totale boekjaar 2011/2012: “Wij verwachten nog steeds dat de omzet van Hornbach Holding AG met ongeveer 5% zal groeien en dat het bedrijfsresultaat (EBIT) boven de waarde van vorig jaar (ter hoogte van € 159,1 miljoen) zal liggen.”

Tot nu toe hebben de slechte berichten over de Europese staatsschuldencrisis blijkbaar nog geen invloed gehad op het consumentenvertrouwen van de Duitse huizenbouwers, doe-het-zelvers en tuin-liefhebbers. Integendeel, de woningbouw en renovatiemarkt functioneren hier goed. Bovendien scoren wij dankzij de kwaliteit van ons assortiment en advies goed bij de projectklanten.
Albrecht Hornbach, directievoorzitter van Hornbach Holding AG

Gelet op de marktomstandigheden, verloopt ook in Nederland de omzetontwikkeling bevredigend. Like-for-like ligt deze licht boven het niveau van vorig jaar.
Wim Sigmond, financieel directeur van Hornbach Nederland

Lees ook ...