HORNBACH newsroom Persportaal van HORNBACH Nederland voor mediaprofessionals

HORNBACH ziet omzetaandeel professionele klussers verdubbelen

Duizenden Profi's aangesloten bij bouwmarkt

Speciale aandacht voor de professionele klusser blijkt een gat in de markt. Duizenden kleine zelfstandigen in de bouw hebben zich inmiddels aangesloten bij het Profi-concept van HORNBACH. De bouwmarkt zag zodoende het door die doelgroep gegenereerde omzetaandeel het afgelopen jaar verdubbelen.

Ruim een jaar geleden introduceerde bouwmarkt HORNBACH het ProfiConcept, service op maat voor de professionele klusser. “We constateerden dat zelfstandige zonder personeel (zzp’ers), kleine bouw- en onderhoudsbedrijven en facilitaire diensten van instellingen wel een steuntje in de rug konden gebruiken in deze moeilijke tijden”, blikt Edward Meijers, Profi-manager HORNBACH, terug.

Vast aanspreekpunt
Niet alleen de omzetverdubbeling spreekt boekdelen, uit onderzoek onder de duizenden ProfiCard-houders kwam duidelijk naar voren hoe tevreden men is met dit nieuwe concept. HORNBACH biedt de Profi’s meerwaarde door privileges ruimere openingstijden (vanaf 7:00 uur!), coulante betaalmogelijkheden, uitgebreide assortimentsboek en probleemloze goederenterugname. Doorslaggevend voor het huidige succes van dit concept is volgens Meijers vooral de persoonlijke benadering. “Iedere Profi heeft een gespecialiseerd team van medewerkers tot zijn beschikking en een vast aanspreekpunt. Zo’n teamleider fungeert eigenlijk als gastheer voor de professionele klant en dat wordt als erg prettig ervaren.”

Betalingsgemak
Speciale rol in dit totaalconcept voor de professionele klusser is weggelegd voor de ProfiCard, waarmee klanten hun materiaal op rekening kunnen kopen. “Deze kaart is niet alleen vanwege het betalingsgemak heel bepalend geweest voor het slagen van dit concept”, zegt Meijers, “andere voordelen zijn dat Profi’s geen borg hoeven te betalen bij de huur van apparatuur en dat er geen aanbetaling bij maatwerk of bij een speciale bestelling nodig is. Dat zijn hele belangrijke overwegingen voor de zzp’er of kleine aannemer, die immers vaak geen boekhoudafdeling achter zich heeft staan. Al die voordelen bij elkaar zorgen ervoor dat Profi’s zich kunnen concentreren op het vak waarin ze goed zijn, het vak waarvoor ze zelf gekozen hebben.’

Meerdere doelgroepen
Meijers benadrukt dat het ProfiConcept niet alleen interessant is voor zzp’ers en kleine bouw- en onderhoudsbedrijven. “In de verdeling van de ProfiCard-houders zien we ook terug dat onze bouwmarkten zich uitstekend lenen voor onder meer technische diensten van grotere bedrijven en instellingen en woningbouwverenigingen”, legt Meijers uit. ”En zelfs voor ambassades en campings. Bijkomend voordeel is dat wij dagelijks veel leren van onze professionele gebruikers. De verbreding, verdieping en aanpassing van het assortiment is zodoende een lopend proces. Daarom is het ook een goede zaak dat er dit najaar een tweede druk komt van het zeer populaire ProfiBoek 2010. Een zeer gewaardeerd assortimentsboek dat klanten niet alleen gebruiken
om te bepalen of ze artikelen bij ons willen inkopen, maar ook om offertes te kunnen maken.’

Lees ook ...